Tilbage til oversigten (A - K)

Bregnegårdsvej (Maglemosevej - Hartmannsvej)


Vejnr.: 157-0082
Vejstatus: Offentlig vej
Vej klasse: 2

Vedligehold: 1
Saltnings kategori: 1

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Jægersborg Allé til Hartmannsvej 24.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Bregnegårdsvej er anlagt i 1901.

Vejen er navngivet efter Bregnegården. Der var bygget ved de to kratbevoksninger Store og Lille Bregneholm, yderst mod nord, på Gentofte Oredrev, ind mod Charlottenlund Skov. 

I 1905 overgik strækningen fra Viggo Rothes Vej til Chl. Østre stationsvej til offentlig vej. I 1929 fulgte strækningen Jægersborg Allé til Chl. Østre stationsvej efter. I 1930 overgik strækningen fra Viggo Rothesvej til Manziusvej og i 1932 strækningen fra Mantiusvej til Hartmannsvej til offentlig vej.

Bregnegårdsvej (Maglemosevej - Hartmannsvej)Foto: Vejdirektoratet


Tilbage til oversigten (A - K)