Tilbage til oversigten (A - K)

Bostamose Vestre Stræde


Vejnr.: 157-0073
Vejstatus: Privat fællesvej
Vej klasse: 4

Vedligehold: 6
Saltnings kategori: 0

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Teglgårdsvej 2 mod nord til blind ende.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Bebyggelsen langs vejene Vestre og Østre Bostamosestræde eksisterede før 1880. Stræderne har fået navn efter Bovsted Hule, et vandhul, der fandtes i det sydøstre hjørne af Ordrup Bys Oredrev.

Privat fællesvej.

Bostamose Vestre StrædeFoto: Vejdirektoratet


Tilbage til oversigten (A - K)