Tilbage til oversigten (A - K)

Borgmester Jørgensens Vej


Vejnr.: 157-0071
Vejstatus: Offentlig vej
Vej klasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Klampenborgvej 8C mod nord til blind ende.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Borgmester Jørgensens Vej er anlagt i 1966. 

Vejen er navngivet efter overretssagfører Aage E. Jørgensen. Gentofte Kommunes borgmester 1934 – 1955.

I 1997 overgik vejen til offentlig vej.

Borgmester Jørgensens VejBorgmesterens gravmæle på Ordrup Kirkegård. Foto: Gentofte Kommune


Tilbage til oversigten (A - K)