Tilbage til oversigten (A - K)

Bøgevej


Vejnr.: 157-0102
Vejstatus: Offentlig vej
Vej klasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Tranegårdsvej 26 – Vingårds Allé 22

Vejnavnets oprindelse og historie:

Bøgevej er anlagt i 1917/20.

Ved udstykningen af jorderne til den tidligere Taffelbays Avlsgård mindedes man i vejnavnene det gartneri, der havde været drevet på ejendommen. Hertil har muligvis også bidraget den omstændighed, at Almevej på samme areal var anlagt allerede før århundredeskiftet.

I 1934 overgik vejen til offentlig vej.

BøgevejEngelhardts vejskildt. Foto: Vejdirektoratet.


Tilbage til oversigten (A - K)