Tilbage til oversigten (A - K)

Bøgehøj


Vejnr.: 157-0099
Vejstatus: Offentlig vej
Vej klasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Tuborgvej 112 til Ellemosevej.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Bøgehøj er anlagt i 1923.

Ved udstykningen af Havsgårdens sydlige jorder blev vejene navngivet efter skovtræer. Vejen blev anlagt over en periode fra 1923/24 på Havsgårdens jord, i 1928/29 på Højsgårdens Haveby og i 1937/38 på Ellemosevej til Højsgårds Allé.

I 1929 overgik vejen til offentlig vej, på strækningen fra Tuborgvej til Højsgårdens skel. I 1931 overgik vejen til offentlig vej, på strækningen fra Højsgårdens skel til Højsgårds Allé. I 1950 overgik vejen til offentlig vej, på strækningen fra Ellemosevej til Højsgårds Allé. I 1963/64 blev vejen lukket mod Ellemosevej.

BøgehøjEfterårets gyldne bøgskov. Foto: Gentofte Kommune


Tilbage til oversigten (A - K)