Tilbage til oversigten (A - K)

Bloksbjerget


Vejnr.: 157-0068
Vejstatus: Offentlig vej
Vej klasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Hvidørevej 52 til Klampenborgvej 15.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Bloksbjerget er anlagt i 1930/33. 

Bloksbjerget er det gamle navn for den høj, på hvilken ejendommen Klampenborghøj er opført. Navnet vil især være kendt fra ”Bloksbjergfundet”. Det store oldtidsfund, som i årene 1918 – 23 blev fremdraget af landsretssagfører Erik Westerby. 

Fundet skyldtes anlægget af Klampenborgvej, og udgravningen afslørede en boplads, der havde været benyttet i et betydeligt antal år. En mængde kærne-og skiveøkser af flint, spidsvåben af hjortetak, benodde med modhager og spydspidser med flintægge slutter sig nærmest til Mullerupkulturen, medens slebne grønstensøkser, tværpile og lerkarsskår peger mod Ertebølletiden.

Vejen blev anlagt af kommunen.

BloksbjergetFoto: Vejdirektoratet


Tilbage til oversigten (A - K)