Tilbage til oversigten (A - K)

Blokhusvej


Vejnr.: 157-0067
Vejstatus: Offentlig vej
Vej klasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Vilvordevej 61 mod vest til blind ende med stiforbindelse til Slotsvej.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Blokhusvej er anlagt i1921/22. 

Vejen er navngivet efter et, ved vejen liggende, lille blokhus, tilhørende kontorchef Svane der foreslog navnet. ( Kommunalbestyrelsesmødet 12/8 1929)

I 1997 overgik vejen til offentlig vej.

BlokhusvejFoto: Vejdirektoratet


Tilbage til oversigten (A - K)