Tilbage til oversigten (A - K)

Blidahlund


Vejnr.: 157-0063
Vejstatus: Privat fællesvej
Vej klasse: 4

Vedligehold: 6
Saltnings kategori: 0

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Maglemosevej 2 mod nord til blind ende.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Blidahlund er anlagt i 1934.

Vejen er navngivet efter ejendommen ”Blidah”, der i 1846 var opført ved Strandvejen på en, fra Taffelbay, udstykket parcel. 

Taffelbay havde fået navn efter en algiersk oase, der havde været meget omtalt i forbindelse med franskmændenes kampe med de indfødte.

Ejendommen erhvervedes i 1933 af A/S ”Øreparken ”. Selskabet ændrede i 1934 navn til ”Ejendomselskabet Blidah” A/S og påbegyndte samme år den storstilede parkbebyggelse. 

Husene er ikke helt ens, idet 10 forskellige samarbejdende arkitekter har tegnet husene.

Parkanlægget er af havearkitekt C. Th. Sørensen udformet som en stor uindhegnet græsplæne, kun delt ved flisegange. Fra den gamle have er bevaret så mange træer som muligt.

Privat fællesvej

BlidahlundFoto: Vejdirektoratet


Tilbage til oversigten (A - K)