Tilbage til oversigten (A - K)

Bjerrelide


Vejnr.: 157-0061
Vejstatus: Privat fællesvej
Vej klasse: 4

Vedligehold: 6
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Mosehøjvej 2 mod syd til blind ende.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Bjerrelide er anlagt i 1969. 

Vejen er navngivet efter den nu nedrevne ejendom Bjerrelide, over hvis areal vejen er anlagt.

Privat fællesvej.

BjerrelideFoto: Vejdirektoratet


Tilbage til oversigten (A - K)