Tilbage til oversigten (A - K)

Bjergtoften


Vejnr.: 157-0062
Vejstatus: Offentlig vej
Vej klasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Kirkehøj 12 til på Højden.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Bjergtoften er anlagt i 1931/32.

Vejnavnet er konstrueret, og hentyder til terrænet.

I 1935 overgik vejen til offentlig vej.

I 1971/72 blev kørebanen udvidet fra 5,0 meter til 6,4 meter.

BjergtoftenFoto: Vejdirektoratet


Tilbage til oversigten (A - K)