Tilbage til oversigten (A - K)

Birkehøj


Vejnr.: 157-0059
Vejstatus: Offentlig vej
Vej klasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Egetoften 3 til Ellebakken 12.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Birkehøj er anlagt i 1923/24. 

Ved udstykningen af Havsgårdens sydlige jorder blev vejene navngivet efter skovtræer.

I 1929 overgik vejen til offentlig vej.

I 1967/68 blev kørebanen udvidet fra 5,0 meter til 6,4 meter.

BirkehøjBirketræ. Foto: Gentofte Kommune


Tilbage til oversigten (A - K)