Tilbage til oversigten (A - K)

Bernstorffsvej


Vejnr.: 157-0054
Vejstatus: Offentlig vej
Vej klasse: 1

Vedligehold: 1
Saltnings kategori: 1

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Lyngbyvej ved kommunegrænsen Kbh. til Femvejen.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Bernstroffsvej er anlagt 1868

Den er udført i etaper, vejen er navngivet efter Bernstorff Slot. Anlagt ca. 1770 på foranledning af J.H.E.

Bernstorffvej blev oprindeligt benævnt Ordrupvejen, og under dette navn optaget på kommunens første vejfortegnelse, 1843. Navnet er formentlig kort efter 1850 forandret til Bernstorffsvej, hvorpå benævnelsen Ordrupvej er overført til vejen fra Femvejen gennem Ordrup.

Bernstorff Slot.

Sydøst for Jægersborg strakte sig i 1600 tallet op mod Gentofte en langagtig skovstrækning, der kaldtes Brødskoven. Kort efter, at dronning Sophie Amalie, i 1650, var blevet ejerinde af Ibstrup fik hun udlagt Brødskoven som dyrehave. Christian V lod i 1660 Brødskoven indrette til Fasanhave.

Den mand der gav ejendommen sit nuværende navn var Johan Hartvig Ernst Bernstorff, en hannoveransk adelsmand der i 1751 blev Danmarks udenrigsminister. 1752 overdrog Frederik V ham Fasangården med fasanhaven, som han med det samme kaldte Bernstorff. 

I 1759 begyndte byggeriet af det ny slot under ledelse af en fransk arkitekt, Nicolas-Henri Jardin og i 1765 kunne ægteparret Bernstorff flytte ind. Slægten Bernstorff beholdt ejendommen til 1810. Herefter skiftede ejendommen hyppigt ejere indtil den, i 1839, blev købt af krigsassessor Kalko som havde til sinde, at lade ejendommen bortauktionere til nedrivning. 

Der rejste sig en folkestorm mod disse tanker og den senere Christian den VIII øvede sin indflydelse på Kalko, og i 1842 overtog han Bernstorff Slot og have.

Når kongefamilien havde sommerbesøg af børn og børnebørn kunne pladsforholdene godt blive lidt trange. For at hjælpe på det havde dronning Louise, efter den nordiske udstilling i København i 1888, købt en bygning, der havde tilhørt udstillingens svenske afdeling. Huset flyttedes senere til Bernstorff slotspark og kaldtes herefter ” Svenske villa ”.

I parken er anlagt en gravhøj hvori prins Valdemar m.fl. er gravsat.

Offentlig vej

BernstorffsvejFoto: Vejdirektoratet


Tilbage til oversigten (A - K)