Tilbage til oversigten (A - K)

Bernstorfflund Allé


Vejnr.: 157-0052
Vejstatus: Offentlig vej
Vej klasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Jægersborg Allé 118 til Skovvej 68.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Bernstorfflund Allé hed indtil 1920 Mose Allé, hvornår den oprindeligt er anlagt vides desværre ikke. Vejen blev navngivet efter ejendommen Bernstorfflund. 

I 1934 blev strækningen fra Jægersborg Allé til Fortunvej overtaget og i 1936 blev strækningen fra Fortunvej til Skovvej overtaget til offentlig vej. Bernstrofflund Allè 64 – 66 er privat fællesvej.

I 1981 blev Bernstorfflund Allé 8A -20A overtaget til offentlig vej.

I 1974/75 blev kørebanen udvidet fra 6,25 meter til 8,50 meter.

Bernstorfflund AlléFoto: Vejdirektoratet


Tilbage til oversigten (A - K)