Tilbage til oversigten (A - K)

Berlings Have


Vejnr.: 157-0049
Vejstatus: Offentlig vej
Vej klasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Berlingsbakke 9 mod syd til blind ende.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Berlings Have er anlagt i 1968. 

I 1971 overgik vejen til offentlig vej. 

Vejen er opkaldt efter familien Berling, der ejede Ordruphøj 1860 – 1929. Ordruphøj kan spores tilbage til 1798 da groshandler i København Peter Erichsen, på en del, af Skovgårdens jorder lod opføre et lille landsted på bakken nord for Ordrup by. 

I 1804 skiftede ejendommen, i forbindelse med et ejerskifte, navn fra det oprindelige Conradshøj til Ordruphøj. 

1860 kom ejendommen i familien Berlings besiddelse. Kammerherre Carl Berling var svagelig og døde på en rejse til Palæstina. Hans båre blev ført hjem til Danmark og gravsat i et gravkapel, som kammerherreinden havde ladet indrette i den gamle Baunehøj i haven ved Ordruphøj. 

Fru Berling blev boende på Ordruphøj hvor hun kort tid efter sin mands døde ansatte en ung løjtnant, Louis Pio, som huslærer for sine to sønner. Louis Pio var en kendt socialistisk agitator, der om dagen underviste de to drenge, og om natten skrev ledende artikler til det, af ham nystiftede blad, ” Socialisten”. På trods af de politiske modsætninger beholdt hun Louis Pio indtil hun, i 1871, fik drengene på jesuiterkollegiet i Feldkirch.

Berlings HaveFoto: Vejdirektoratet


Tilbage til oversigten (A - K)