Tilbage til oversigten (A - K)

Bengtasvej


Vejnr.: 157-0047
Vejstatus: Offentlig vej
Vej klasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Strandvejen 138C til Sundet.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Bengtasvej er anlagt i 1898.

Vejen er opkaldt efter fru Bengta Langberg, gift med murermester Martin Langberg, som sammen med murermester S.M. Grumstrup, foretog udstykningen af Maglegårdens grunde øst for Strandvejen. Se Maglegårdsvej. 

I 1932 overgik vejen til offentlig vej. 

I 1971/73 blev kørebanen udvidet fra 5,7 meter til 6,40 meter.

BengtasvejFoto: Vejdirektoratet


Tilbage til oversigten (A - K)