Tilbage til oversigten (A - K)

Bekkasinvej


Vejnr.: 157-0042
Vejstatus: Offentlig vej
Vej klasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Rågevej 6 til Ingeborgvej 44.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Bekkasinvej er anlagt i 1917/19.

Ved udstykningen af Høeghsmindes jorder fik vejene fuglenavne.

I 1933 overgik vejen til offentlig vej.

BekkasinvejFoto: Vejdirektoratet


Tilbage til oversigten (A - K)