Tilbage til oversigten (A - K)

Begoniavej


Vejnr.: 157-0041
Vejstatus: Offentlig vej
Vej klasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Anemonevej 42 til Kildegårdsvej 30.

Vejnavnets oprindelse og historie:

 

Begoniavej er anlagt i 1917.

 

Vejen er navngivet efter, at vinhandler Peter Jørgensen m.fl. i 1899 havde overtaget Søgården og påbegyndte en udstykning af gårdens jorder. Da der indtil ejerskiftet havde været drevet handelsgartneri på ejendommen, valgte man at navngive de nyanlagte veje efter blomster og planter. Se Søgårdsvej.

 

I 1948 overgik vejen til offentligvej.

 

BegoniavejIsbegonia. Foto: Gentofte Kommune


Tilbage til oversigten (A - K)