Tilbage til oversigten (A - K)

Baunegårdsvej (Niels A. Vej - Bernstorffsvej)


Vejnr.: 157-0038
Vejstatus: Offentlig vej
Vej klasse: 3

Vedligehold: 3
Saltnings kategori: 1

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Gentoftegade 49 til Bernstorffsvej 85.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Baunelukket er anlagt i 1962/63

Den er en lukket sidevej til Baunegårdsvej. Se Baunegårdsvej.

Privat fællesvej 
 

Baunegårdsvej (Niels A. Vej - Bernstorffsvej)Foto: Skriv tekst hvis behov ellers slet denne tekst.


Tilbage til oversigten (A - K)