Tilbage til oversigten (A - K)

Baunegårdsvej (Gentoftegade - Niels Andersens Vej)


Vejnr.: 157-0038
Vejstatus: Offentlig vej
Vej klasse: 2

Vedligehold: 5
Saltnings kategori: 1

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Gentoftegade 49 til Bernstorffsvej 85.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Baunegårdsvej er den ældgamle markvej, der førte fra Gentofte By til de østlige marker og stranden.

På kommunens første vejfortegnelse, udført i 1843, opførtes den som "Naalehuusvejen " en benævnelse, der hidrører fra det gamle markvogterhus Nålehøjshuset, som lå syd for vejen omtrent ude ved Øresund. Vejens oprindelige navn har formentlig været Nålehøjsvejen.

I vejviseren 1896 er hele denne strækning opført som Hellerupvej, men i 1900 har stykket fra Gentofte til Bernstorffsvej fået navnet Baunegårdsvej efter Baunegården, der ved udskiftningen flyttedes fra sin plads ved Dahlénstræde, og op byggedes på det sted, hvor nu Gentofte Skole ligger.

I 1868 overgik vejen til offentlig vej.

Baunegårdsvej (Gentoftegade - Niels Andersens Vej)Foto: Vejdirektoatet


Tilbage til oversigten (A - K)