Tilbage til oversigten (A - K)

Banevej


Vejnr.: 157-0036
Vejstatus: Offentlig vej
Vej klasse: 3

Vedligehold: 3
Saltnings kategori: 1

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Ordrupvej 55 til Ordrup Station

Vejnavnets oprindelse og historie:

Banevej er anlagt i 1922/23.

Vejen blev navngivet efter Ordrup Jernbanestation.

I 1928 overgik vejen til offentlig vej.

BanevejFoto: Vejdirektoratet


Tilbage til oversigten (A - K)