Tilbage til oversigten (A - K)

Baldrianvej


Vejnr.: 157-0033
Vejstatus: Offentlig vej
Vej klasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Lyngbyvej 311 til Kildedalen.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Baldrianvej er anlagt i 1926.

Vejen er navngivet efter, at vinhandler Peter Jørgensen m.fl., i 1899, havde overtaget Søgården og påbegyndte en udstykning af gårdens jorder. Da der indtil ejerskiftet havde været drevet handelsgartneri på ejendommen, valgte man at navngive de nyanlagte veje efter blomster og planter. Se Søgårdsvej

I 1940 overgik vejen til offentlig vej.

I 1971/73 blev kørebanen udvidet fra 5,0 meter til 6,4 meter.

BaldrianvejLægebaldrian. Foto: Gentofte Kommune


Tilbage til oversigten (A - K)