Tilbage til oversigten (A - K)

Bakkevænget


Vejnr.: 1570032
Vejstatus: Offentlig vej
Vej klasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Sønderbakken til Byledet 15.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Bakkevænget er anlagt i 1935. Se Sønderbakken. I 1935 blev 268 meter på nordre Bakkegårds areal overtaget til offentlig vej.

I 1940 blev 38 meter fra Byledet mod syd overtaget og i 1951 blev den resterende del på 122 meter på Søndre Bakkegårds areal overtaget til offentlig vej. I 1971/73 blev kørebanen udvidet fra 6,25 meter til 8,50 meter.

BakkevængetFoto: Vejdirektoratet


Tilbage til oversigten (A - K)