Tilbage til oversigten (A - K)

Bækkebo (Vangedevej - Sønderengen)


Vejnr.: 157-0098
Vejstatus: Offentlig vej
Vej klasse: 3

Vedligehold: 3
Saltnings kategori: 1

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Vangedevej 231 til Ved Renden.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Bækkebo er anlagt i 1926.

Vejnavnet er konstrueret med hentydning til Vangederendens nærhed. 

I 1942 overgik vejen til offentlig vej. I 1973/74 blev kørebanen udvidet fra 5,0 meter til 6,4 meter, fra Sønderengen til Renden.

Bækkebo (Vangedevej - Sønderengen)Engelhards vejskilte. Foto: Vejdirektoratet.


Tilbage til oversigten (A - K)