Tilbage til oversigten (A - K)

Avnsøvej


Vejnr.: 157-0028
Vejstatus: Offentlig vej
Vej klasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Jægersborg Allé 198 til Ibstrupvej.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Avnsøvej er anlagt i 1928/29, og i 1931 anerkendt som en egentlig vej.

Navnet er uden lokal tilknytning. Der kan muligvis foreligge en forveksling med stednavnet Avnbøl i Sundeved eller også er vejen navngivet efter en hovedgård i Jyderup. Se Tinglevvej.

I 1942 overgik vejen til offentlig vej.

AvnsøvejFoto: Vejdirektoratet.


Tilbage til oversigten (A - K)