Tilbage til oversigten (A - K)

Aurehøjvej


Vejnr.: 157-0026
Vejstatus: Offentlig vej
Vej klasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Strandvejen 189 til Gersonsvej.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Aurehøjvej er anlagt i 1888.

Vejen er navngivet af Nordre Onsgårds ejer, Peter Lemche, der ikke fandt navnet Orehøjvej tilstrækkeligt velklingende, og derfor konstruerede ,en efter hans mening, bedre form.

Ore betød på gammeldansk "overdrev, udyrket jord". Aurehøj er en anden stavemåde for Orehøj, der også gemmer sig i Øregård. Oltidshøjen lå ved Gruts Allé og Øregårds Allé.

Onsgaard lå oprindelig overfor Gentofte Hotel (Kro). Efter udflytningen og ved gårdens deling fik Niels Nielsens yngre bror Anders, Nordre Onsgaard overdraget. Han giftede sig i 1826 med en datter fra Kildegaarden, men hun døde efter få års ægteskab og efterlod to små børn.

Anders Nielsen giftede sig derefter med Sidsel Kirstine Lemche, der sad som enke på Nrd. Svejgaard. Anders Nielsen døde kun to år efter. Kirstine Lemche sad nu for anden gang som enke på en gård, og hun giftede sig i 1834 med Peter Andersen fra Bregnegaarden.

Da Peter Andersen og Kirstine gik på aftægt i 1861 bestemte Kirstine, at hendes brorsøn Peter Lemche skulle overtage gården. Peter Lemche giftede sig med Karen Magdalene Jacobsen fra Teglgaarden, og det blev et livligt og muntert hus at besøge.

Peter Lemche var en habil forfatter, og det fortælles, at en aften der havde været selskab på Nordre Onsgaard, stod skolebestyrer Ole Jacobsen fra Ordrup med frakken på og paraplyen under armen. Spontant kom det da fra Peter Lemche: ”Den lille Ole med paraplyen, ham kender alle små børn i byen”. Dagen efter gjorde han sangen færdig, og ved den næste komedieaften, den 22. december 1873, blev den foredraget af hans treårige niece Margrethe Speerscneider, der var iført hvid skjorte, gul nissehue og naturligvis havde en sprøjte under armen. ”Den lille Ole” havde selv leveret melodien.

Peter Lemche var i to perioder medlem af Gentofte Sogneråd. Med hans død den 13. august 1901 var Nordre Onsgaards saga ude. To år senere blev bygningerne nedrevet, og et stort boligkompleks opført på grunden.

I 1943 overgik vejen til offentlig vej, undtaget er dog Aurehøjvej 20A til 22D som er privat fællesvej. 

AurehøjvejFamiliens gravmæle på Gent. Kg. Foto: GK


Tilbage til oversigten (A - K)