Tilbage til oversigten (A - K)

Annasvej


Vejnr.: 157-0022
Vejstatus: Offentlig vej
Vej klasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Strandvejen 132A til Sundet.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Annasvej er anlagt i 1898.

Vejen er navngivet efter fru Anna Grumstrup gift med S.M. Grumstrup, som sammen med murermester Martin Langberg foretog udstykningen af Maglegårdens grunde øst for Strandvejen. Se Maglegårdsvej.

I november 1958 blev der udført en parkeringsplads af Nielsen, hvem denne Nielsen er melder historien desværre ikke noget om.

I 1970/71 blev kørebanen udvidet fra 5,7 meter til 6,4 meter.

I 1932 blev vejen overtaget til offentlig vej.

AnnasvejKig mod Øresund. Foto: Vejdirektoratet


Tilbage til oversigten (A - K)