Tilbage til oversigten (A - K)

Anemonevej


Vejnr.: 157-0018
Vejstatus: Offentlig vej
Vej klasse: 3

Vedligehold: 3
Saltnings kategori: 1

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Søgårdsvej 23 til Niels Andersens Vej 77.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Anemonevej er anlagt i 1903.

Vejen er navngivet efter, at vinhandler Peter Jørgensen m.fl. i 1899 havde overtaget Søgården, og påbegyndte en udstykning af gårdens jorder. Da der indtil ejerskiftet havde været drevet handelsgartneri på ejendommen, valgte man at navngive de nyanlagte veje efter blomster og planter.

I 1932, på Baunegårdens areal overgik vejene fra privat fælles areal til offentlig vej.

I 1933 overgik strækningen fra Gentoftegade – Baunegårdens skel, til offentlig vej, og i 1936, strækningen fra Gentoftegade til Søgårdsvej.

AnemonevejHvide Anemoner. Foto: Gentofte Kommune


Tilbage til oversigten (A - K)