Tilbage til oversigten (A - K)

Alrunevej


Vejnr.: 157-0013
Vejstatus: Offentlig vej
Vej klasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Lyngbyvej 299 til Kildedalen.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Alrunevej er anlagt i 1926.

Vejen er navngivet efter, at vinhandler Peter Jørgensen m.fl., i 1899, havde overtaget Søgården, og påbegyndte en udstykning af gårdens jorder. Da der indtil ejerskiftet havde været drevet handelsgartneri på ejendommen, valgte man at navngive de nyanlagte veje efter blomster og planter.

De kraftige pælerødder fra mandragora-planterne blev af folketroen tillagt magiske evner - især når de havde groet under galgen.

I 1971/72 blev kørebanen udvidet fra 5,0 meter til 6,40 meter.

I 1940 overgik vejen til offentlig vej.

AlrunevejFoto: Vejdirektoratet.


Tilbage til oversigten (A - K)