Tilbage til oversigten (A - K)

Almevej


Vejnr.: 157-0011
Vejstatus: Offentlig vej
Vej klasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Tranegårdsvej 32 til Phistersvej 51.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Almevej er anlagt 1895.

Vejen er navngivet efter træet elm, alm er et andet navn for elmetræet. Ved udstykningen af jorderne til den tidligere Taffelbays Avlsgård mindedes man i vejnavnene det gartneri, der havde været drevet på ejendommen.

Hertil har muligvis også bidraget den omstændighed, at Almevej på samme areal var anlagt allerede før århundredeskiftet.

I 1934 overgik vejen til offentlig vej.

AlmevejStorkøbenhavns sidste store Elmetræ. Foto: GK


Tilbage til oversigten (A - K)