Tilbage til oversigten (A - K)

Alexandervej


Vejnr.: 157-0008
Vejstatus: Offentlig vej
Vej klasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Maglemosevej 26 til Viggo Rothes Vej 18.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Alexandervej er anlagt i 1912.

Vejen er opkaldt efter den russiske zar Alexander III (1845 - 94). Forinden havde det været en mindre privat fællesvej som efter overtagelse til offentlig vej i 1905, blev en officielt anerkendt vej.

Alexander III var gift med Christian 9´s smukke datter Dagmar. Styret undertrykte selvstændigheds- ønsker i Findland, Polen og Ukraine, men zaren var en kær sommergæst på Bernstorff og Fredensborg, hvor de aldrende svigerforældre holdt af at feriere.

AlexandervejFoto: Skriv tekst hvis behov ellers slet denne tekst.


Tilbage til oversigten (A - K)