Tilbage til oversigten (A - K)

Ahlmanns Allé


Vejnr.: 157-0007
Vejstatus: Offentlig vej
Vej klasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 1

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Strandvejen 201 til Gersonsvej 28.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Ahlmanns Allé er anlagt i 1901.

Oprindelige navn Ths. J. Ahlmanns Allé. Ved udstykningen af ” Ny Hellerup”, de sydligste arealer af Øregård, lod ejeren, grossér D. H. Ohlsen, denne vej opkalde efter sin svigerfar, købmand Thomas Jørgen Ahlmann (1814 - 92), ølbrygger og købmand og meget mere i Fredericia.

I 1958 overgik vejen til offentlig vej.

Ahlmanns AlléFoto: Engelhardts Skilt


Tilbage til oversigten (A - K)