Tilbage til oversigten (A - K)

Agertoften


Vejnr.: 157-0006
Vejstatus: Offentlig vej
Vej klasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Ericavej 146 til Mosegårdsvej 59.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Agertoften er anlagt i 1934/35. Ved udstykningen af en del af Mosegårdens og Enggårdens arealer benyttedes en række udtryk fra ældre tiders landbrug som sammensætning til vejnavne.

I 1943 overgik vejen til offentlig vej.

AgertoftenFoto: Vejdirektoratet


Tilbage til oversigten (A - K)