Tilbage til oversigten (A - K)

Adolphsvej


Vejnr.: 157-0001
Vejstatus: Offentlig vej
Vej klasse: 2

Vedligehold: 1
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Bernstorffsvej 141 til Gentoftegade 33.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Adolphsvej menes at være anlagt i 1903. I 1918 blev vejen opkaldt efter ejeren af Salem, købmand Johan David Stadfeldt Adolph (1813 - 91). Han tjente store penge på bl.a. cikorieerstatning og sildehandel i Østersøen.

Han drev også diverse skibsruter - siden solgt til D.F.D.S. Sønnen Johan Valdemar Adolph (1853 - 1911), arvede i 1892 Klöckers gård efter sin fader. Johan Valdemar Adolph ejede "Salem" i Gentofte og foreslog navnet.

Han var berømt som "Jesus i Gentofte", og donator af den gamle kirke(nu nedrevet) i Vangede. I 1909 overdrog han hele gården med grund til sygehjemmet ”Salem".

Indtil 1933 hed strækningen fra Bernstorffsvej til Høeghsmindevej "Jacobsvej" og strækningen fra Erichsensvej til Sponnecksvej "Wilhelm Smidts Vej".

I 1920 overgik strækningen fra Erichsensvej til Kildeskovsvej til offentlig vej.

I 1937 overgik strækningen fra Erichsensvej til H. A. Clausens Vej til offentlig vej.

S-togsbanen over Adolphsvej er åbnet i 1936.

AdolphsvejFoto: Overføring af S-banen mod Jægersborg og Hillerød


Tilbage til oversigten (A - K)