Tilbage til oversigten (A - K)

A. N. Hansens Allé


Vejnr.: 157-0021
Vejstatus: Offentlig vej
Vej klasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Strandvejen 116 til Sundet.

Vejnavnets oprindelse og historie:

A. N. Hansens Allé er anlagt i 1900. Vejen er opkaldt efter ejeren af Øregård, etatsråd Andreas Nicolaj Hansen (1798 - 1873).

Han blev valgt til nationalbankdirektør, men sagde nej tak! I 1857 medstifter af Privatbanken, nu Nordea. I 1958 overgik vejen til offentlig vej.

A. N. Hansens AlléFoto: Vedirektoratet


Tilbage til oversigten (A - K)